Powrót
Opłaty - Studia Niestacjonarne


ZARZĄDZENIE NR 9/10 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłaty kwalifikacyjnej, wpisowego, czesnego oraz innych opłat obowiązujących studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozpoczynających się począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2009/2010Do góry